30. 3. 2016

Aktuální informace k provozu Pobytového a integračního střediska v Havířově-Prostřední Suché: Přinášíme podrobnější informace o tom, jak funguje středisko v Havířově a kdo jsou ve skutečnosti ubytovaní klienti. A kolik jich v současnosti vlastně je?

Areál Pobytového střediska je v majetku Ministerstva vnitra od roku 1992. Pobytové středisko má kapacitu 106 lůžek. Nyní je obsazenost střediska 84 klientů. 38 klientů je z Ukrajiny, 27 klientů z Číny. Dále jsou zastoupeny národní příslušnosti: Vietnam, Kuba, Izrael, Ázerbájdžán, Alžírsko, Irák, Kazachstán, Bosna a Hercegovina, Egypt, Arménie, Mongolsko (po několika málo klientech, nejčastěji po jedno až dvou z každého státu).

Ve středisku jsou ubytováni žadatelé o mezinárodní ochranu, kteří již prošli karanténou a především ztotožněním identity v přijímacím středisku. Ve středisku je ubytováno také několik (šest) rodinných příslušníků žadatelů, kteří o ochranu nežádají (např. děti). Kapacita pobytového integračního střediska je dostačující.

Integrační středisko se aktuálně stává z 21 bytů (z toho 20 k bydlení, v jednom probíhá výuka a další aktivity). K 30. 3. 2016 zde bylo ubytováno 41 osob s udělenou mezinárodní ochranou. V integračních bytech je ubytován jeden samostatný Kubánec a kubánská rodina, mongolský pár, běloruská rodina, šest ukrajinských rodin a jeden samostatný Ukrajinec, tříčlenná rodina z Libanonu a několik samostatných osob z Číny a Ruska.

Co je pobytové středisko a co Integrační středisko?

Pobytové středisko

Pobytové středisko slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstupními procedurami v přijímacím zařízení, a to po dobu řízení ve věci jejich žádostí o mezinárodní ochranu. Žadatelé mohou svobodně střediska opouštět nebo využít možnosti pobytu v soukromí. Poskytované služby jsou obdobné jako v PřS. Důraz je kladen na sociální práci doplněnou o volnočasové aktivity. Jsou zde k dispozici dětská centra, výtvarné dílny, knihovny, čajovny, hřiště, sportovní vybavení a klienti se mohou účastnit různých kulturních akcí a výletů. Zvláštní pozornost je věnována ohroženým skupinám, mezi které patří nezletilí žadatelé bez doprovodu, samotné ženy s dětmi, senioři, fyzicky, psychicky či sociálně handicapované osoby a oběti fyzického nebo psychického násilí.

Integrační středisko

Integrační středisko slouží osobám, kterým byla přiznána mezinárodní ochrana a které vstoupily do Státního integračního programu a požádaly o dočasné ubytování v IAS. Doba strávená v IAS (max. 18 měsíců) slouží především k osvojení českého jazyka a získání samostatného bydlení a zaměstnání. Ubytování v IAS je zpoplatněno. Práva a povinnosti osob s přiznanou mezinárodní ochranou jsou na trhu práce, v sociální a zdravotní oblasti stejná, jako práva a povinnosti občanů ČR. Pracovníci středisek spolu s pracovníky z neziskových organizací klientům IAS v případě jejich zájmu mohou poskytnout potřebné poradenství a asistenci.

Zdroj: MV ČR

 

Informace o uprchlících 24. 3. 2016
Hledá se prostor pro uprchlický tábor 30. 6. 2015