Co se děje v Havířově

Bude cyklostezka na Lučině propojena s dalšími?

18. 2. 2017  |  Na počátku roku, 9. ledna, jsme adresovali dopis vedení města Havířova k situaci v korytě řeky Lučiny a jejich meandrů. Nebylo totiž jednoznačné, zda zásady stavební techniky v chráněné oblasti meandrů nepřinesou této lokalitě újmu, pomineme-li stavbu trasy cyklostezky právě oblasti, kde se v minulosti projevily záplavy vodou. Zástupcům města více»

Mölnlycke je důrazným varováním, že Havířovu ujíždí vlak stále rychleji

2. 2. 2017  |  V Havířově se bude v květnu letošního roku otevírat továrna Mölnlycke Health Care ProcedurePak, která se netají tím, že bude své zaměstnance odměňovat mzdou, pohybující se někde na úrovni kolem 65 procent celostátního průměru a zhruba 5000 Kč pod mediánem. Průměrná měsíční mzda včetně bonusů tak u pracovníků zaměstnaných déle než více»

Lesní mateřské školky už si našly své místo v systému

28. 1. 2017  |  Ve školském zákoně jsou lesní mateřské školky definovány následovně: „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou.“ Také v Havířově funguje od září 2016 více»

Proč se cyklostezka staví v místě, které ohrožuje aktivní přírodní děj?

25. 1. 2017  |  Na žádost firmy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., která provádí stavbu Cyklostezka Havířov – Žermanická přehrada byla odborníkem na geologii počátkem ledna provedena prohlídka meandrů Lučiny, na kterých byly v době započetí stavby zaznamenány dva sesuvy půdy a také vypracován krátký posudek. Ten jako prvotní příčinu sesuvu označil geomorfologickou pozici zájmového více»

Den bez palmového oleje se blíží: 1. únor 2017

21. 1. 2017  |  Evropská unie nařídila výrobcům uvádět na etiketách druh rostlinného oleje, který byl použit v receptuře. Dosud totiž stačilo nevinné označení, že výrobek obsahuje rostlinný olej či tuk. Podle informací z obchodů však mnoho výrobků toto pravidlo stále nesplňuje. Od roku 2015 již musí všechny produkty prodávané v EU přiznat, zda více»

Ohrožuje výstavba cyklostezky mokřady či dokonce sama sebe?

16. 1. 2017  |  Na začátku ledna SZ Havířov adresovala městu dotazy k situaci s břehy řeky Lučiny v souvislosti s probíhající výstavbou na území meandrů. Na situaci u řeky Lučiny reagovala mj. i Česká televize. Otevřený dopis adresovala Strana zelených Havířov na začátku roku vedení města, jelikož stavbu v těsné blízkosti meandrů a mokřadů považuje více»

Otevřený dopis vedení města Havířova k situaci na Lučině

10. 1. 2017  |  Několik měsíců aktivně  sledujeme situaci kolem výstavby cyklostezky v Havířově, v lokalitě meandrů řeky Lučiny. Upozornili jsme na některé problémy, které nese výstavba cyklotrasy právě v oblasti meandrů řeky Lučiny. Také proto, že jsme od vás dostali několik podnětů, rozhodli jsme se v úterý kontaktovat i magistrát města Havířova a více»

Strana zelených Havířov