11. 9. 2016

V sobotu 10. září jste se mohli opět přidat k celostátní kampani Ukliďme Česko také v Havířově, tentokrát jsme ale úklid pojali trochu netradičně. Ráno jsme se totiž vypravili od zámečku v Havířově, přes koupaliště, kolem rondelu, k tzv. havířovským mokřadům u Rondelu.

V mokřadech u rondelu se daří čolkům, žábám a užovkám, přestože je místo poblíž frekventovaného silničního uzlu. Místo na území Havířova je dokonce pod evropskou ochranou. Ještě před vznikem Havířova se zde rozkládaly dva rozsáhlé rybníky, z nichž zůstaly nakonec jen zbytky hrází porostlé staletými lípami a duby. Rybníky byly během výstavby města postupně zaváženy materiálem pocházejícím z výstavby nového města.

Lokalita leží na území obcí Havířov a Šenov, v nivě řek Lučiny a Sušánky, v prostoru mezi řekou a silnicí I/11. Jedná se o území s mokřadními společenstvy na antropogenně vytvořeném terénu zahrnující cenná společenstva bývalého rybníka a mokřadní biotopy.

Mokřady u Rondelu, HavířovCílem tentokrát bylo vysekání náletových dřevin tak, aby lokalita vypadala přirozeně jako před lety. I když panuje představa, že zásahy člověka do krajiny jsou novou záležitostí, dochází k ní už tisíce let a tak i kácení dřeva sekerou, odstraňování náletů nebo vypalování je do značné míry přirozeným procesem. Dříve lidé zakládali malá pole, pásly ovce nebo kozy v okolí svých stavení. Díky tomu vznikaly zcela nové biotopy, kde se dařilo například užovkám nebo různým druhům hmyzu. Proto jsme tentokrát ve spolupráci s ochránci přírody, Spolkem přátel historie města Havířova (Havířovský zpravodaj o historii města) i Rožni Havířov a dalšími dobrovolníky věnovali sobotní dopoledne úpravám mokřadu. Celkem se tak sešlo 16 dobrovolníků a dobrovolnic, mezi nimi i děti. Při výseku jsme použili jak pily, tak i několik mačet.

A kdo chtěl, upekl si na místě třeba i párek. Reportáž z víkendové akce se můžete poslechnout také na Českém rozhlase Ostrava a to v úterý 13. září 2016. Celý úklid v mokřadech podpořila také iniciativa Ukliďme Česko.

Ukázat fotky z akce