19. 9. 2018

Havířovem zapomenutý areál letního kina se probouzí jen na pár letních večerů. Oproti tomu ve městech, kde letní kino pojali jako multifunkční kulturní areál, lze každoročně navštěvovat celou řadu akcí, které městskou kulturu každé léto oživují a dávají ji další přidanou hodnotu.

Ať už se jedná o open air adaptace oper, divadelní představení, seriál úspěšných Shakespearovských slavností, či hudební festivaly, alternativní kulturu nebo koncerty. Areály mnohdy slouží i jako místa pro setkávání občanů při konání workshopů a akcí neziskových organizací, které mohou místo využívat za přijatelnou cenu nájmu anebo pro pořádání tematických víkendů, které navštěvují celé rodiny.

Do havířovského letního kina dlouhé roky nikdo příliš neinvestoval a míst, které by stály za to změnit a vylepšit je celá řada. Jen namátkou – rozšíření plochy mezi pódiem a hledištěm, které dá více prostoru tančícím návštěvníkům, vytvoření stabilního pódia pro vystupující, demontovatelné zastřešení, odpovídající šatny a další zázemí pro vystupující v blízkosti pódia, kiosky s občerstvením či bezbariérové WC pro návštěvníky.

 


Kolik to celé bude stát?

Přesnou cenu lze samozřejmě stanovit až po odborném zhodnocení současného stavu objektu a přípravě návrhu, ale již nyní se můžeme podívat na kolik vycházejí rekonstrukce podobných areálů v jiných městech. V Ústí nad Labem se hovoří o částce minimálně 8,5 miliónů. V Boskovicích překročili 10 milionů, nicméně finančně přispěl nemalou částkou kraj a ministerstvo kultury. Klatovy, které letní kino rekonstruovalo v letošním roce vyšla realizace na 12 milionů, z toho nemalou část pokryla dotace. Pro srovnání – investice do nových chodníků na Podlesí vyšla na 21 miliónů a první etapa cyklostezky u Lučiny přes 7 miliónů. Jedna z příštích významnějších městských investic by měla směřovat právě sem.