9. 5. 2016

Na svém posledním jednání, 21. dubna 2016, projednávalo krajské zastupitelstvo havířovskou petici ke změnám v autobusové dopravě na cestě z Havířova do Ostravy a dalších měst. Petici, iniciovanou Michalem Podloučkou z Havířova, který se autobusové dopravě dlouhodobě odborně věnuje, podpořila i SZ Havířov hned při jejím vzniku.

V kraji ubývají občané, ani se jím nedivím. Občan je pro vás až na posledním místě. Kroky, které provádíte spolu s Ostravou v dopravě, vedou k její degradaci. Běžte se prosím někdy podívat do autobusů. Byl bych pro to, aby každý úředník Moravskoslezského kraje začal a musel používat hromadnou dopravu. Běžte se prosím někdy podívat do autobusů, Havířovu ubylo za 20 let 20.000 obyvatel,“ apeloval na 65 krajských zastupitelů Michal Podloučka při projednávání petice na krajském úřadě.

Petici podpořilo asi 440 obyvatel z Havířova i okolních obcí. Oficiální reakce na podanou petici byla zaslána v těchto dnech. Zde si můžete přečíst kompletní text odpovědi na havířovskou petici. Na podanou petici reagoval, po projednání na krajském zastupitelstvu, Mgr. Daniel Havlík, do jehož kompetence patří doprava v kraji. Kompletní znění reakce krajského náměstka zodpovědného za dopravu na havířovskou petici:

document1

 

Vyjádření k petici za rozšíření počtu autobusových linek z Havířova, Karviné, Orlové a dalších obcí do Ostravy

 Vážený pane,

Moravskoslezskému kraji byla dne 10. dubna 2016 doručena petice občanů dle č. 18 Listiny základních práv a svobod. V petici je vyjádřen požadavek na rozšíření počtu autobusových linek z Havířova, Karviné, Orlové a dalších obcí do Ostravy, a to především na Ústřední autobusové nádraží a zpět, v brzkých ranních a večerních hodinách a o víkendech v souvislosti se změnami od 28. února 2016 (dále jen petice). K Vašemu podání si dovolujeme uvést následující skutečnosti.

Jak jste byl již několikrát informován, od 28. února 2016 došlo, s ohledem na realizaci stavby terminálu Hranečník, ke změnám ve vedení linek veřejné linkové osobní dopravy v relaci Ostrava – Havířov, Ostrava – Karviná a Ostrava – Orlová, přičemž samotná výstavba terminálu Hranečník byla iniciována statutárním městem Ostravou a Moravskoslezský kraj na uvedenou realizaci terminálu zareagoval v rámci organizace příměstských linek, kterých je objednatelem a u kterých statutární město Ostrava stanovilo omezení vedení tras do centra města Ostravy. Principem změn veřejné linkové osobní dopravy po realizaci terminálu Hranečník bylo plynulé vzájemné navázání spojů veřejné linkové dopravy na spoje městské hromadné dopravy.

Výše uvedená stavba byla financována z Fondu Švýcarsko-české spolupráce, a to podílem 85% z celkových nákladů, zbylých 15% poskytlo statutární město Ostrava.

Vzhledem k tomu, že požadavky občanů v petici, se bezprostředně týkají znovuobnovení dopravního spojení s Ústředním autobusovým nádražím na území města Ostravy a že v případě uplatnění požadavku občanů by se narušilo plánované naplnění parametrů definovaných počtem přestupujících cestujících na terminálu Hranečník, které byly podmínkou zahraničního spolufinancování a také s ohledem na to, že statutární město Ostrava hradí dopravcům zajištujícím dopravní obslužnost příměstských linek v předmětné oblasti cca 25 % z celkových nákladů statutárního města Ostravy vynaložených na dopravní obslužnost příměstských linek, byla petice zaslána statutárnímu městu Ostravě k vyjádření.

Vyjádření ze strany statutárního města Ostravy bylo Moravskoslezskému kraji doručeno dne 29. dubna a statutární město Ostrava v něm popisuje nejen organizaci dopravy po spuštění terminálu Hranečník a možné připravované organizační změny s ním související, ale rovněž sděluje, že nehodlá připravovat změny v dopravní obslužnosti na svém území, které by vedly k prodloužení linek veřejné linkové dopravy končících na terminálu Hranečník na Ústřední autobusové nádraží. Vyjádření statutárního města Ostravy je uvedeno v příloze tohoto sdělení.

Vážený pane, s ohledem na výše uvedené skutečnosti a také s ohledem na to, že v současné době nelze zásadně změnit organizaci dopravy, tak aby došlo k naplnění Vámi požadovaného rozšíření počtu autobusových linek z Havířova, Karviné, Orlové a dalších obcí do Ostravy, a to především na Ústřední autobusové nádraží a zpět, v brzkých ranních a večerních hodinách a o víkendech, nebude Vašemu požadavku vyhověno.

Peticí občanů České republiky za rozšíření autobusových spojů z Havířova do Ostravy se zabývala Rada Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 3. 5. 2016 a přijala usnesení č. 100/7632, kterým vzala obsah petice na vědomí a schválila obsah odpovědi k této petici.

S pozdravem
Mgr. Daniel Havlík, v.r.
náměstek hejtmana kraje
Za správnost vyhotovení Ing. Silvie Mošová

 

Psali jsme o Hranečníku