12. 7. 2015

Směrník je definitivně zachráněn, přijďte se podívat! Slavnostní prezentaci sochy provede ředitel ostravského pracoviště NPÚ Michal Zezula v pátek 17. 7. 2015 v 15:00, v Ostravě-Fifejdách, na ul. Odboje 1941/1. Pracoviště NPÚ se nachází mezi Náměstním republiky a městskou nemocnicí. Všichni jste srdečně zváni.

Po slavnostním odhalení sochy mohou hosté dále pokračovat na komentovanou prohlídku výstavy Brusel na Ostravsku v Domě umění, provázenou od 16.30 historikem umění Martinem Strakošem. Na místě hosté získají pohlednici vydanou na paměť záchrany a slavnostní instalace sochy Směrník. Pohlednici vydalo občanské sdružení Fiducia ve spolupráci se spolkem Důl architektury, okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu a NPÚ.

Samotný směrník chtělo město Havířov loni zbourat. Spolek Důl architektury, jej však od města koupil za korunu a zajistil převoz do Ostravy. V areálu Dolu Michal ji pak opravoval sochař Tomáš Skalík.

Samotný objekt, kde bude směrník stát, je ve správě NPÚ od roku 2005. Budova na adrese Odboje 1941/1 v Ostravě-Fifejdách pochází z roku 1933. Modernistická stavba puristických forem s klasicistní kompozicí byla postavena pro potřeby Okresního sociálně-zdravotního ústavu podle projektu architektů Karla Roštíka a Jaroslava Františka Stockar – Bernkopfa. S výjimkou let druhé světové války, kdy ji používalo gestapo, sloužila budova až donedávna zdravotnictví. Naposledy v ní sídlilo ředitelství nemocnice a několik ordinací. Národní památkový úřad ji získal v roce 2005. V roce 2010 byla budova zapsána na seznam kulturních památek ČR.

Více informací: Důl architektury