14. 3. 2015

Dne 6. března 2015, pět měsíců po volbách, rada města Havířova zvolená ze zástupců KSČM, uskupení ANO a Hnutí pro Havířov, zveřejnila Programové prohlášení Rady města Havířova pro současné volební období 2014-2018.

Strana zelených s Piráty v Havířově si dala tu práci a porovnala všechny předvolební sliby těchto tří stran s výsledným programovým prohlášením. Tady je výsledek.

Programové prohlášení má 6 základních priorit: Ekonomický a hospodářský rozvoj města, Dopravu a infrastrukturu, Bezpečnost, Bydlení, Sociální a zdravotní oblast a na závěr Školství a kulturu. Jedná se o standardní prohlášení, které Rada města vydává a v zásadě se ničím neodlišuje od jiných prohlášení podobných měst.

Porovnali jsme volební programy 3 stran, které zasedly v Radě města s programovým prohlášením Rady města Havířova. U každé strany jsme vybrali náhodně 10 bodů z programu, se kterým byli zvoleni. Srovnání ukazuje, jak moc ze svých předvolebních slibů strany promítly do schváleného programového prohlášení městské rady. Podle srovnání se zdá, že nejvíce se to povedlo HpH, avšak i díky tomu, že předvolební sliby hnutí byly poměrně obecné. Naopak poměrně nejméně konkrétních předvolebních slibů do prohlášení dalo uskupení ANO. Objektivně nejvíce ze svého programu dokázala v celém prohlášení (nejen u vybraných bodů) prosadit KSČM. Na druhou stranu, musíme vzít v úvahu, že programové prohlášení je v tomto případě v mnoha bodech obecné, ale i to ukazuje, jaké priority jednotlivé strany dokázaly do prohlášení definovat a které pro ně tak zásadní, aby se v prohlášení objevily, nebyly. Uvidíme, jak tyto sliby ve volebním období naplní, a zda se třeba již o letošních Velikonocích můžeme těšit na výpomoc s velikonočním úklidem, na což lákalo před volbami v Havířově hnutí ANO.

Jako nejdiskutovanější předvolební slib, označujeme slib uskupení ANO, které před volbami slibovalo Výpomoc s vánočním či velikonočním úklidem, především s mytím oken, čištění koberců, mytí podlah, základní utření prachu či jiné těžké úklidové práce v bytě. Využijme důstojně nezaměstnané spoluobčany. Tak uvidíme, jak se to městu podaří pro své občany v následujících letech realizovat.

Srovnání ukazuje to, zda 10 náhodně vybraných předvolebních slibů jedna ze tří stran, které mají své zástupce v Radě města, promítla jmenovitě také do programového prohlášení města. Splnění předvolebních slibů budeme samozřejmě nadále sledovat. Srovnání předvolebních slibů se schváleným programovým prohlášení Rady města:

Srovnání předvolebních slibů a schváleným programovým prohlášení Rady města

co_kdo_slibil_2_b