29. 11. 2017

Již v dubnu roku 2016 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj možnost dotací v oblasti elektronizace veřejné správy, mj. také pro města vč. statutárních měst. Města mohla získat dotaci až 90 % na pořízení nových informačních systémů pro veřejnou správu jako je třeba nová spisová služba nebo zvláštní informační systémy pro obce či posílení kybernetické bezpečnosti před útoky hackerů. Města zaplatí pouze 10 % pořizovací ceny systémů, zbytek pokrývá dotace.
Výzva MMR se týkala budování, rozvoje a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizaci stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby nebo informační systémy pro řízení příspěvkových organizací. Další důležitou možností finanční podpory z fondů EU byla podpora kybernetické bezpečnosti, tj. mj. zabezpečení dat a elektronických systémů na úřadě.

Možnosti získat dotace na nové informační systémy využila např. blízká Karviná k modernizaci svého geografického informačního systému (GIS) nebo pořízení informačního systému v hodnotě přes 10 mil. Kč. Podobnou dotaci využila i Městská nemocnice v Ostravě na digitalizace a ukládání dat ze svého informačního systému. Městský dopravní podnik Opava získal necelé 4 miliony na vlastní informační dopravní systém. Dotaci využil např. i Hlučín. Bohumín požádal o dotaci na rozšíření svých ekonomických agend za 3 mil. Kč Statutární město Havířov kupodivu však o žádnou dotaci z těchto zdrojů vůbec nepožádalo. Otázkou je proč? Buď v následujících šesti letech neplánuje žádný rozvoj informačních systémů nebo posílení kybernetické bezpečnosti nebo prostě vedení města zaspalo, zatímco jiné obce na základě svých projektů získaly dotace na rozvoj v hodnotě několik miliard korun.